Vi har börjat förbereda nästa års stämma och efterlyser, i vanlig ordning, motioner om vad som kan förbättras och hur. Om ni vill lämna in motioner till stämman får ni gärna börja tänka till redan nu.   Vi ser gärna att motionernas författare lämnar namn och kontaktpunkt om vi skulle behöva fråga eller återkoppla på annat sätt. Mer information kommer i januari. Stämman är den 28 april.   Mvh, Styrelsen […]

Categories: Senaste nytt

Nu har vi fått vår ventilation inspekterad och rengjord med friskare luft och bättre flöde som följd. Vi vill tacka alla som ställt upp och ordnat med tillgänglighet! I vissa fall har problem med ventilationen, donen eller inbyggnad upptäckts. Vi kommer att följa upp detta för att få bästa möjligt effekt och energibesparing ur vårt system.   Mvh, Styrelsen Brf Platån

Categories: Senaste nytt

Nu är det fem år sedan vi lät göra en staminspektion och det är därför dags för en ny. Det kommer att ske efter nyår. Datum kommer att meddelas i portarna som vanligt.     Mvh, Styrelsen Brf Platån

Categories: Senaste nytt

Det ser ut som att våra nyinköpta torktumlare har ett konstruktionsfel som gör att en säkring kan lösa ut lite för lätt om man öppnar luckan under gång. Vi undersöker frågan tillsammans med leverantören.     Mvh, Styrelsen, Brf Platån

Categories: Senaste nytt