Under veckorna 8 och 10 kommer Aqua Avloppsrensning AB utföra den stamspolning vi beställt. Alla ska ha fått ett informationsblad skickat till sig där det står lite mer om när och hur det kommer att ske.   Extra värt att notera är följande: Töm skåp under diskbänk och töm diskhon. Tag bort mattor och liknande ur badrum. Lämna in nyckel eller var tillgänglig under den tid som angivits på ditt […]

Categories: Senaste nytt

Som ni säkert redan sett i entréerna är det nu dags att skicka in årets motioner till årets stämma. Vi vill påminna om att en motion är mer än ett önskemål och att mer konkreta och igenomtänkta förslag är lättare att bearbeta och få till stånd.   Föreningens utveckling kan ligga i just dina händer!   Mvh, Styrelsen, Platån17

Categories: Senaste nytt

För dem som inte var direkt inblandade i den var nog filmningen av våra avloppsstammar inget som syntes så mycket. Den hanterades på ett snyggt och tillfreddställande sätt och gav oss den information ve behövde. Vi kommer att beställa en spolning av samtliga avloppsstammar, något som kommer att göra dem gott och hålla lite längre innan det är dags för stambyte eller relining eller andra ingrepp.   Mvh, Styrelsen, Platån17

Categories: Senaste nytt

Den vattenläcka som tidigare gjort oss vattenlösa verkar ha fixxats. Stockholms vatten har ännu inte uppdaterat sin information, men det ser ut som att vattnet är tillbaka. Från deras sida: Att tänka på när vattnet släpps på Låt vattnet rinna några minuter. Vattnet kan vara lite missfärgat och att innehålla luft. Det försvinner efter ett par minuter. Missfärgningen är inte farlig utan är rost från ledningarna. Vänta med att tvätta […]

Categories: Senaste nytt