Om du behöver hyra ut hela din lägenhet i andra hand, alltså inte bo där själv alls, måste du ha föreningens tillstånd. Sådant tillstånd kan du endast få för ett år. Vid särskilda omständigheter kan ytterligare upp till ett år tillåtas, men en ny ansökan måste alltid lämnas in i så fall. Du hittar blanketten under fliken Medlemsinformation. Från och med 1 januari 2017 tar föreningen ut en lagstadgad avgift, om […]

Categories: Senaste nytt