Du som är medlem i Platån 17 och har Facebook – gå med i vår slutna grupp Brf Platån 17 ! Gruppen har idag 57 medlemmar och den fungerar utmärkt som snabb informationslänk och ett forum för frågor, tips och kommunikation mellan de boende.

Categories: Senaste nytt

Föreningens årsstämma 2018 ägde rum onsdagen den 25 april i Solna Folkets Hus. Drygt 40 medlemmar deltog, varav 29 upptogs i röstlängden.

Categories: Senaste nytt