gavel

Föreningens årsstämma 2018
ägde rum onsdagen den 25 april
i Solna Folkets Hus.
Drygt 40 medlemmar deltog,
varav 29 upptogs i röstlängden.

Categories: Senaste nytt

Comments are closed.

-->