Om återvinning och sopsortering
Det finns en station för källsortering alldeles nedanför kurvan. Använd dessa för plast, tidningar, glas, metall och kartong!
Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska sortera sina olika avfall. På Solna stads hemsida finns en bra lathund. Du klickar här för att öppna den.

Vårt grovsoprum är tillfälligt stängt så länge vi har pågående stambyte i våra hus. Istället kommer två mobila återvinningscentraler (grovsopbilar) till vår vändplan var tredje månad.

Även våra sopnedkast är tillfälligt plomberade och avstängda, eftersom sopbilarna inte kan komma fram och tömma på grund av bodar, containrar och byggställningar. Under tiden slänger vi våra hushållssopor i en sopcontainer uppställd intill vändplanen.

Om dricksvattnet
Solnas dricksvatten håller faktiskt så god kvalitet att det i många fall är betydligt hälsosammare än många förpackade bords- och källvatten! Vattnet kommer från Görvälns vattenverk i Mälaren (bilden).
Vattenledningsnätet i Solna består av 10 mil ledningar. Läs mer

Om elpriser
I nuläget befinner vi oss i en process för att byta till gemensamt elabonnemang. För närmare information kontakta styrelsen.

Om var ansvarsgränsen går
Paragraf 12 i föreningens stadgar klargör vad som betalas av föreningen och vad bostadsinnehavaren själv måste stå för när det gäller reparationer o.d.
Sammanfattat är allt innanför lägenhetens väggar, inklusive innertak, golv och rör, ditt eget ansvar.
Stadgar (uppdaterade 2019).

Om försäkring
Som bostadsrättsinnehavare i Platån 17 är du skyldig att ha en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen betalar för en grundförsäkring i Trygg Hansa, men dess villkor har försämrats genom åren och skulle något hända, riskerar du att i många fall stå utan ekonomiskt stöd om du inte har egen försäkring.

Du sköter själv kontakten med Trygg-Hansa i frågor som rör bostadsrättsförsäkringen. Mer om Trygg-Hansas bostadsrättsförsäkring finns på trygghansa.se.

Information om bostadsrätt och försäkringar hittar du på Konsumenternas försäkringsbyrå.