Om återvinning och sopsortering
Det finns kärl för källsortering nedanför kurvan. Använd dessa för plast, tidningar, glas, metall och kartong!
Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska sortera sina olika avfall. På Solna stads hemsida finns en bra lathund. Du klickar här för att öppna den.

Vi har även ett grovsoprum, som alla medlemmar i styrelsen har nyckel till. Kontakta någon av dessa personer (se anslag i portarna) för att få låna nyckeln.

Om dricksvattnet
Solnas dricksvatten håller faktiskt så god kvalitet att det i många fall är betydligt hälsosammare än många förpackade bords- och källvatten! Vattnet kommer från Görvälns vattenverk i Mälaren (bilden).
Vattenledningsnätet i Solna består av 10 mil ledningar. Läs mer

Om elpriser
Alla är vi lika förvirrade. Vem ska man välja? Hur ska man räkna? Det finns olika avtal och så många leverantörer. Läs mer

Om var ansvarsgränsen går
Paragraf 12 i föreningens stadgar klargör vad som betalas av föreningen och vad bostadsinnehavaren själv måste stå för när det gäller reparationer o.d.
Sammanfattat är allt innanför lägenhetens väggar, inklusive innertak, golv och rör, ditt eget ansvar.
Stadgar 2016

Om försäkring
Som bostadsrättsinnehavare i Platån 17 har du via föreningen automatiskt en bostadsrättsförsäkring (ett komplement till hemförsäkringen ) i Trygg-Hansa och behöver därför inte själv teckna någon. Föreningen betalar premien för bostadsrättsförsäkringen. Själva hemförsäkringen måste du dock själv teckna och betala, enligt stadgarna och § 13.

Du sköter själv kontakten med Trygg-Hansa i frågor som rör bostadsrättsförsäkringen. Mer om Trygg-Hansas bostadsrättsförsäkring finns på trygghansa.se.

Information om bostadsrätt och försäkringar hittar du på Konsumenternas försäkringsbyrå.