Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Befintlig styrelse valdes på årsmötet den 25 april 2019.

Ordförande
Christer Berglund
Tel: 073-500 74 96
christer@platan17.com

Kassör
Jaques Villot
Tel: 070-292 80 29
jacques@platan17.com

Sekreterare
Margaretha Beverloo Smith
Tel: 070-540 24 03
margaretha@platan17.com

Ledamot
Jörgen Samuelsson
Tel: 070-952 68 87
jorgen@platan17.com

Ledamot
Styrbjörn Lekerud
Tel: 070-433 26 41
styrbjorn@platan17.com

Suppleant
Anita Thydén
Tel: 070-888 95 79
anita@platan17.com

Suppleant
Bernt Granath
Tel: 070-826 03 45
bernt@platan17.com