Föreningens styrelse består i nuläget av fem ledamöter och en suppleant.

Ordförande
Christer Berglund
Tel: 073-500 74 96
christer@platan17.com

Kassör
Jaques Villot
Tel: 070-292 80 29
jacques@platan17.com

Sekreterare
Margaretha Beverloo Smith
Tel: 070-540 24 03
margaretha@platan17.com

Ledamot
Jörgen Samuelsson
Tel: 070-952 68 87
jorgen@platan17.com

Ledamot
Bernt Granath
Tel: 070-826 03 45
bernt@platan17.com

Suppleant
Alexandra Folkeryd
Tel: 070-497 60 47,
alexandra@platan17.com